Мелнишки пирамиди

Мелнишки пирамиди


Разположени са в подножието на югозападната част на планината Пирин в околностите на Мелник. Намират се  на надморска височина от 350 до 850 m.
Самите  пирамиди са започнали да се  образуват преди повече от 4-5 милиона години. На тяхното място днес, тогава е имало голямо и плитко езеро, на чието дъно  с времето лека по-лека се  утаили  глинести и песъчливи  материали. В продължение на хиляди години върху тях се натрупала дебела прослойка, състояща се  от червеникави конгломерати.  С течение на времето течащата вода минаваща през тези скални маси, изваяла  причудливите и интересни  форми, наречени  днес  Мелнишки пирамиди. На височина достигат до 100 м. Характерно за външния им вид е, че склоновете им са пясъчни и на места почти напълно отвесни. На върховете им растат широколистни растения и треви.
Най- известната и посещавана  е групата пирамиди, които се намират до Роженският манастир. От там се открива една невероятна и  чудна гледка към тези внушаващи по своите размери  и форми пирамиди.

Изглед от Роженския манастир

По данни на Българското дружество за защита на птиците мястото осигурява подходящи местообитания за 32 вида птици, включени в Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Затова Мелнишките пирамиди са от световно значение като представителен район за Средиземноморската биогеографска зона.
През 1960 година те са обявени за защитена  природна забележителност.

« ▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬ $$$ ▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬ »

1 коментар: